Zelf je huis verkopen: de rol van de Notaris

Zelf je huis verkopen: de rol van de Notaris

Als je zelf een huis wilt kopen of verkopen, dan heb je altijd een notaris nodig. Dit wordt door de wet verplicht. Een notaris speelt immers een belangrijke rol bij woning aan- of verkoop. De notaris draagt zorgt voor de overdracht. Ook zorgt de notaris ervoor dat overeengekomen afspraken tussen de koper en verkoper officieel worden vastgelegd in het koopcontract, de leveringsakte en de hypotheekakte.

Als je zelf een huis wilt verkopen of aankopen, dan heb je daar niet perse een ‘traditionele’ makelaar voor nodig zoals je wellicht weet. Door zelf je huis te verkopen kun je op de makelaarskosten dus geld besparen. De tussenkomst van een notaris is echter wel verplicht. Evenals de kosten die daarmee gepaard gaan. Maar wat doet een notaris eigenlijk voor je? In dit artikel lees je daar alles over.

Notaris werkzaamheden bij woning aan- of verkoop

  • Controleren van eventuele beslagleggingen en eigendom
  • Opstellen van de leveringsakte
  • Controleren van de wettelijke voorwaarden
  • Controle op de juiste beschrijving van het perceel en bijbehorende woning
  • Opstellen van de hypotheekakte
  • Doet een voorstel voor een datum van passeren
  • Inschrijven van de leveringsakte in het Kadaster
  • Sleuteloverdracht

Akte van levering en hypotheekakte

De akte van levering wordt ook wel de leverings- of transportakte genoemd. Met deze akte wordt de betreffende woning het eigendom van de koper en de woning komt daarmee dus ook op de naam van de koper te staan. Deze akte bevat alle overeengekomen afspraken zoals deze in het koopcontract staan vermeld en wordt door de notaris opgemaakt. De akte wordt pas opgemaakt als er geen sprake is van beslaglegging op de woning én als de eigendom van het huis gecontroleerd is.

De hypotheekakte geeft de afspraken op financieel gebied weer. In feite is dit een contract tussen de koper en de hypotheekverstrekker. De notaris vraagt de benodigde informatie op bij de laatstgenoemde. Deze wordt vervolgens verwerkt in de akte. Hierbij kun je denken aan de vorm en het bedrag van de lening. Ook eventuele verplichte verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een overlijdensverzekering, worden hierin opgenomen. Deze akte bevat tevens de zogenaamde hypothecaire inschrijving. Deze kun je laten verhogen zodat je later zonder tussenkomst van de notaris over wat extra financiële middelen kunt beschikken.

De overdracht van de woning

De overdracht van een woning vindt ook altijd plaats op een notariskantoor. Zowel de kopende als de verkopende partij zijn hierbij aanwezig. De opgestelde contracten en aktes worden nogmaals doorgenomen en gecontroleerd. Na overeenstemming tekenen beide partijen de aktes. Daarbij horen ook de aktes die van toepassing zijn op de levering en de hypotheek. Vervolgens wordt de sleuteloverdracht door de notaris uitgevoerd. De woning wordt onder de nieuwe eigenaar ingeschreven in het Kadaster. Het kadaster heeft hiervoor een afschrift van de getekende leveringsakte nodig. Ook deze taak behoort toe aan de notaris.

Notariskosten

Deze tarieven zijn verschillend per notariskantoor. Maar, over het algemeen gesproken moet je bij de aan- en verkoop van een woning rekening houden met notariskosten die variëren van € 750,00 tot € 1.500,-. Het vinden van een geschikte notaris is overigens niet moeilijk. Je selecteert ze eenvoudig aan de hand van lokaliteit of tarief. Zowel de verkoper als de koper kan zorg dragen voor het vinden van een notaris. Maar, als je jouw woning wilt verkopen is het voor de hand liggend dat de wederpartij een notaris uitkiest.

Gerelateerde artikelen Huis verkopen tips Zelf je huis verkopen Zelf huis verkopen: het koopcontract